Політика конфіденційності

Політика конфіденційності, захисту і обробки персональних даних

Дана Політика захисту і обробки персональних даних (далі-«Політика») включає умови щодо обробки і захисту персональних даних, здійснюваної відповідно до сформульованої мети та підстав для виконання такої обробки персональних даних.

Володілець персональних даних — особа, зазначена у п. 1. Загальних положень зазначеного вище Договору публічної оферти.

Дана Політика разом з вказаним вище Договором публічної оферти (за текстом — «Договір публічної оферти») являються основою на підставі якої проводиться одержання персональних даних Замовника, які будуть оброблені.

Надаючи свої дані Психологу/Психотерапевту в електронному вигляді з використанням вебсайту https://kondratevich.com, Замовник погоджується з положеннями, викладеними в цій Політиці і надає добровільну та безумовну згоду на обробку його персональних даних.

Психолог/Психотерапевт поважає право суб’єктів персональних даних, що є Замовниками, на недоторканість та конфіденційність персональних даних та застосовує відповідні заходи безпеки, спрямовані на запобігання несанкціонованому доступу, зміні або поширенню персональних даних Замовників.

Особисті дані Замовників використовуються тільки з метою, що визначена цією Політикою та відповідає умовам Договору публічної оферти.

Обробка персональних даних відбувається згідно з Законом України «Про захист персональних даних» та чинними законодавчими актами України. Дана Політика надає Замовникам інформацію про мету отримання персональних даних, порядок обробки персональних даних, умови надання доступу до персональних даних третіми особами, іншу інформацію по порядку зберігання і використання персональних даних Замовників.

Персональні дані отримуються, зберігаються, обробляються і використовуються з наступною метою:

— надання Психологом/Психотерапевтом послуг Замовникам у відповідності до умов ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ, виконання правочинів через мережу Інтернет;

— ідентифікація Замовника;

— надання Замовникам усієї інформації, надання якої передбачено Договором публічної оферти та/або ЗУ «Про захист прав споживачів», та/або чинними нормами законодавства України;

— забезпечення реалізації інших сфер відносин, що вимагатимуть обробки персональних даних Замовника в силу дотримання вимог законодавства.

Персональні дані, які отримує Психолог/Психотерапевт від Замовника.

Психолог/Психотерапевт збирає персональні дані Замовників при використанні Замовниками відомостей зазначеного вебсайту та інформації, яка надається Психологом/Психотерапевтом Замовникам на підставі Договору публічної оферти та/або виконанні Замовником платежів, спілкуванні /переписці Замовника з Псіхологом/Психотерапевтом.

Психолог/Психотерапевт може отримувати від Замовника наступні дані (окремі з них):

– Прізвище, ім’я, по-батькові;

– Стать;

– Дата народження фізичної особи;

– Інформація про проблему, питання, з яким Замовник звертається до Психотерапевта, включаючи інформацію про стан здоров’я, іншу;

Контактна інформація: номер телефону, адреса електронної пошти Замовника, інша необхідна в межах взаємовідносин Сторін по Договору публічної оферти інформація.

Згода на надання, обробку, зберігання, використання персональних даних

Акцептувавши умови Договору публічної оферти Замовник:

1) засвідчує, що персональні дані про нього, надаються Замовником Психологу/Психотерапевту добровільно, чим підтверджує, що такі дані Псіхолог/Психотерапевт отримує правомірно і володіє ними на законних підставах;

2) засвідчує наявність у Психолога/Психотерапевта права на обробку персональних даних Замовника відповідно до вищевказаної мети їх обробки;

3) погоджується, що обробка Психологом/Психотерапевтом персональних даних про Замовника зумовлюється необхідністю реалізації Психологом/Психотерапевтом прав та обов’язків відповідно до закону або в межах відповідного Публічного договору (оферти);

4) надає згоду Психологу/Психотерапевту на передачу персональних даних про Замовника третім особам, якщо це потрібно відповідно до вищевказаної мети чи відповідно до вимог законодавства, без обов’язку Психолога/Психотерапевта кожного разу повідомляти Замовника про такі дії;

5) підтверджує отримання від Психолога/Психотерапевта належного повідомлення про права Замовника, мету збору персональних даних, інформації, надання якої передбачено Замовнику З У «Про захист персональних даних»;

6) надає право Психологу/Психотерапевту зберігати персональні дані Замовника протягом всього терміну діяльності Психолога/Психотерапевта або до моменту, коли Замовник побажає видалити відомості про себе чи заборонить у письмовій паперовій формі їх зберігання або передання, якщо інше не впливатиме із закону чи специфіки відносин між Замовником та Психологом/Психотерапевтом.

Інше відносно захисту персональних даних

Замовник має право особисто та за письмовим запитом у паперовій формі дізнатися більше інформації, яку зберігає Психолог/Психотерапевт відносно такого Замовника.

Дата Політика конфіденційності, захисту і обробки персональних даних є невід’ємним додатком до Договору публічної оферти про надання психотерапевтом консультаційних послуг від «_10_”_06_ 2020 р., діє протягом строку, відповідно до строку дії зазначеного Договору.

З усіх питань звертайтеся до нас будь-яким зручним способом:

E-mail: Kondratevich.j@gmail.com
Телефон: +38 (097) 952-78-81